Aktualności

NPS – czym jest metoda Net Promoter Score?

N Jednym z ważniejszych mierników stosowanych w marketingu jest wskaźnik NPS. Co to jest? To prosty i miarodajny sposób na pozyskiwanie danych na temat lojalności klientów.

Net Promoter Score – definicja

NPS to skrót od Net Promoter Score. Definicja tłumaczona jest na język polski jako „Wskaźnik Rekomendacji Netto”. Jest to narzędzie służące do badania poziomu zadowolenia klientów. Pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i wdrożenie zmian, które pomagają podtrzymać zainteresowanie marką wśród jej dotychczasowych odbiorców i wspierają pozyskiwanie nowych. Na podstawie NPS Score klientów dzieli się: na promotorów marki, czyli zadowolonych klientów; osoby ustosunkowane neutralnie i krytyków.

Oferta: Badania rynkowe i marketingowe

Czym jest NPS w praktyce?

W praktyce firma oferująca konkretny produkt lub usługę kieruje do grupy odbiorców prośbę o opinię. Po ich uzyskaniu, respondentów należy podzielić na trzy grupy, odpowiadające ich poziomowi zadowolenia. Po zakończeniu badania, uzyskane informacje zostają przeprocesowane do wyniku przedstawionego w wartościach procentowychbada. NPS Score otrzymuje się odejmując procentową wartość krytyków od procentowej wartości promotorów. Badanie NPS można przeprowadzać na dowolnej liczbie klientów.

Czym jest NPS w marketingu? To bardzo wymierny wskaźnik, dzięki któremu można sprawdzić, jak marka postrzegana jest na rynku lub jak oceniany jest jej konkretny produkt bądź usługa.

Zmień język