Słownik marketingowy

Badanie satysfakcji

B Opinie klienta wpływają w istotny sposób na działalność przedsiębiorcy. To od nich zależy bowiem, czy poszczególne towary i usługi przyniosą przedsiębiorcy zysk. Z uwagi na duże znaczenie zachowań konsumenta dla rynku szczególnie ważne okazuje się bieżące monitorowanie jego zadowolenia. Badanie satysfakcji klienta – punkt odniesienia dla decyzji podejmowanych przez podmiot gospodarczy – powinno obejmować […]

Banner blindness (ślepota bannerowa)

B Mianem ślepoty banerowej (ang. banner blindness) określa się zjawisko polegające na odruchowym, niezamierzonym ignorowaniu przekazu reklamowego, który zostaje wyświetlony na stronie internetowej. Powodem jego występowania jest dostosowanie aparatu poznawczego użytkownika strony do selektywnego – nieobejmującego tak zwanych „szumów” – odbioru treści. Ślepota banerowa jest z perspektywy przedsiębiorcy niekorzystna, prowadzi bowiem do obniżenia skuteczności działań […]

Bazy danych

Bazy danych osobowych klientów są często podstawą działalności przedsiębiorcy. Dzięki nim możliwe jest dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im przygotowanej przez podmiot gospodarczy oferty towarów i usług. Co ważne, marketingowe bazy danych mogą być dostosowywane do rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorcy – na ich podstawie ustala się docelową grupę konsumentów. Bazy danych klientów stanowią przedmiot […]

Call center

Call center określa ogół rozwiązań technicznych, infrastrukturę oraz procesy służące do obsługi klienta za pomocą telefonu. Oprócz tego przez call center można rozumieć rodzaj działalności gospodarczej, której podstawą jest wskazana obsługa, a także miejsce, w którym działalność ta jest świadczona. Call center – co to? Obsługa telefoniczna, czyli call center może polegać w szczególności na oferowaniu […]

CATI

C Computer Assisted Telephone Interviewing to rodzaj badania marketingowego. Badania ilościowe służą do zbierania informacji o konsumentach oraz ich postawach wobec konkretnego produktu lub usługi. Tym celom służy między innymi CATI – metoda badawcza służąca weryfikowaniu postawy klienta na bazie zadawania mu odpowiednich pytań, koordynowanych przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Jest to jedna z najbardziej obiektywnych i przejrzystych […]

Churn

Churn, czy też czurn rate, to inaczej wskaźnik rezygnacji. W strategii marketingowej istotna jest przede wszystkim skuteczności działań klientów, dlatego proponowane są rozwiązania badawcze, które mają usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także poprawić jego wyniki sprzedażowe. Jedną z metod prowadzących do realizacji tego celu jest customer churn rate. Wspieranie sprzedaży Czym jest wskaźnik rezygnacji i do […]

Cold Calling

Cold calling – co to jest oraz jak może się przydać? Metoda cold calling związana jest telefonicznym kontaktem z potencjalnym klientem i choć może mieć negatywny odbiór, wciąż pozostaje jednym z bardziej efektywnych działań marketingowych. Czym jest cold calling i jak działa? Jednym z najskuteczniejszych metod nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem oraz zwrócenie jego uwagi na […]

Contact center

Contact center świadczy usługi stanowiące rozwinięcie koncepcji call center, przez którą zazwyczaj rozumie się ogół środków technicznych służących do obsługi konsumenta za pomocą telefonu. Telefoniczna obsługa klienta i inne usługi świadczone w ramach contact center są odpowiedzią na rozwój techniczny środków komunikacji i nowe nawyki konsumenta w zakresie ich użycia. Service desk Contact center – […]

CSR firmy – co to jest?

C CSR – definicja: jest to skrótowiec utworzony od angielskich słów Corporate Social Responsibility, które można przetłumaczyć jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Termin ten oznacza sposób zarządzania przedsiębiorstwem, którego strategia działania obejmuje troskę o wspólny interes społeczny, relacje z pracownikami, a także aspekty środowiskowe. Wspomniane wyżej działania opierają się przede wszystkim na inwestycji w zasoby ludzkie, […]

CTA: Call to action

CTA (Call to Action) stało się niezbędnym elementem zachęcającym do skorzystania z usługi lub zakupu produktu w świecie cyfrowym. Co to jest i jak może posłużyć procesowi sprzedaży? Ważne jest zarówno miejsce umieszczenia takiego elementu na stronie internetowej, jak i jego treść oraz to, jak dany element współgra z prezentowanym produktem lub usługą, których dotyczy […]

CTR (click-through rate)

C Skrót CTR pochodzi od angielskiego zwrotu Click-Through Rate, który można przetłumaczyć jako współczynnik klikalności. Termin jest powszechnie używany w marketingu internetowym i oznacza procent kliknięć w zestawieniu z liczbą wyświetlanych reklam. Wykorzystywany jest także jako metryka w kontekście pozycjonowania stron internetowych. W tym przypadku CTR oznacza liczbę wejść na witrynę w stosunku do wyświetleń […]

Customer Care

Co to jest customer care? Dział Customer Care zajmuje się odpowiadaniem na wyzwania, jakie mogą się pojawić w procesie zakupowym, bądź przy użytkowaniu samego produktu. Polega na wszechstronnym dbaniu o klientów podczas ich interakcji z produktem oraz marką i wpływa na jej pozytywne postrzeganie. Outsourcing back office Customer care – definicja. Dlaczego usługa jest tak ważna? […]

Customer Experience

C Z pewnością niejedna osoba, która kiedykolwiek spotkała się z niniejszym terminem, zastanawia się, czym jest Customer Experience. W wolnym tłumaczeniu zwrot ten oznacza doświadczenie klienta. Zjawisko to określa sposób postrzegania przez konsumenta interakcji, które zachodzą pomiędzy nim a daną firmą. Customer Experience – co to jest? Na tak zwane CX ma wpływ wiele ważnych […]

Customer Insight

C Jedną z najbardziej wnikliwych i wiarygodnych metod badawczych, nastawionych na dopasowanie produktu czy usługi do potrzeb konkretnej grupy docelowej, jest tak zwany consumer insight. Co to jest i jak można wykorzystać tę metodę do rozwoju firmy? Potrzebne jest duże doświadczenie oraz solidna baza metodologiczna, żeby badanie typu consumer insight było skuteczne i wpłynęło na […]

Customer Journey

C W dzisiejszych czasach konsumenci oczekują przede wszystkim atrakcyjnych wrażeń, towarzyszących im przez całą ścieżkę zakupu produktu czy korzystania z usług. Z tego powodu interesująca i atrakcyjna oferta oraz rzetelna obsługa mogą zostać uznane za niewystarczające. Warto więc podjąć działania, których celem będzie zadbanie o jak największe zadowolenie klientów i zapewnienie im jak największej ilości […]

E-mail marketing

E Popularną techniką wykorzystywaną w handlu stał się e-mail marketing. Co to jest? Stanowi jedną z form marketingu bezpośredniego, w którym głównym narzędziem wykorzystywanym do skutecznej komunikacji jest poczta elektroniczna. Jednym z celów korzystania z tej formy reklamy jest zbliżenie się do klienta oraz nawiązanie z nim relacji interpersonalnej. Ponadto, e-mail marketing – definicja podaje, […]

Edge Rank

E Edge Rank – definicja: algorytm Facebooka odpowiadający za treści wyświetlane użytkownikom w newsfeedzie. Jego działanie opiera się na wyłapywaniu potencjalnie interesującej nas tematyki, bazując np. na interakcjach z konkretnym fanpage. Oprócz tego znaczący wpływ mają pojęcia, takie jak Affinity, Weight oraz Time Decay. Edge Rank – co to jest? Zasięg publikowanych treści jest uzależniony […]

Zmień język