Słownik marketingowy

Badanie satysfakcji

B Opinie klienta wpływają w istotny sposób na działalność przedsiębiorcy. To od nich zależy bowiem, czy poszczególne towary i usługi przyniosą przedsiębiorcy zysk. Z uwagi na duże znaczenie zachowań konsumenta dla rynku szczególnie ważne okazuje się bieżące monitorowanie jego zadowolenia. Badanie satysfakcji klienta – punkt odniesienia dla decyzji podejmowanych przez podmiot gospodarczy – powinno obejmować […]

Banner blindness (ślepota bannerowa)

B Mianem ślepoty banerowej (ang. banner blindness) określa się zjawisko polegające na odruchowym, niezamierzonym ignorowaniu przekazu reklamowego, który zostaje wyświetlony na stronie internetowej. Powodem jego występowania jest dostosowanie aparatu poznawczego użytkownika strony do selektywnego – nieobejmującego tak zwanych „szumów” – odbioru treści. Ślepota banerowa jest z perspektywy przedsiębiorcy niekorzystna, prowadzi bowiem do obniżenia skuteczności działań […]

Bazy danych

Bazy danych osobowych klientów są często podstawą działalności przedsiębiorcy. Dzięki nim możliwe jest dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im przygotowanej przez podmiot gospodarczy oferty towarów i usług. Co ważne, marketingowe bazy danych mogą być dostosowywane do rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorcy – na ich podstawie ustala się docelową grupę konsumentów. Bazy danych klientów stanowią przedmiot […]

Call center

Call center określa ogół rozwiązań technicznych, infrastrukturę oraz procesy służące do obsługi klienta za pomocą telefonu. Oprócz tego przez call center można rozumieć rodzaj działalności gospodarczej, której podstawą jest wskazana obsługa, a także miejsce, w którym działalność ta jest świadczona. Call center – co to? Obsługa telefoniczna, czyli call center może polegać w szczególności na oferowaniu […]

CATI

C Computer Assisted Telephone Interviewing to rodzaj badania marketingowego. Badania ilościowe służą do zbierania informacji o konsumentach oraz ich postawach wobec konkretnego produktu lub usługi. Tym celom służy między innymi CATI – metoda badawcza służąca weryfikowaniu postawy klienta na bazie zadawania mu odpowiednich pytań, koordynowanych przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Jest to jedna z najbardziej obiektywnych i przejrzystych […]

Chat online

C Co to jest czat? Rozwój technologii umożliwia szybką i sprawną komunikację już nie tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu, ale też online. Taką formą kontaktu za pomocą internetu może być właśnie czat. W czacie mogą uczestniczyć zarówno dwie osoby, wtedy posiada on charaktery prywatny, lub więcej osób – wówczas nazywa się go publicznym. Poza tym […]

Chatbot marketing

C Nowoczesne technologie wspierają i rozwijają działania marketingowe i komunikacyjne. Dzięki temu wiele czynności wykonywać można szybciej i efektywniej niż jeszcze kilka lat temu. Dzieje się tak za sprawą zaawansowanych rozwiązań, które często potrafią zastąpić pracownika w pełnieniu poszczególnych obowiązków. Do takich innowacji zalicza się bez wątpienia chatboty – boty do rozmowy. Czym one są […]

Churn

Churn, czy też czurn rate, to inaczej wskaźnik rezygnacji. W strategii marketingowej istotna jest przede wszystkim skuteczności działań klientów, dlatego proponowane są rozwiązania badawcze, które mają usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także poprawić jego wyniki sprzedażowe. Jedną z metod prowadzących do realizacji tego celu jest customer churn rate. Wspieranie sprzedaży Czym jest wskaźnik rezygnacji i do […]

Cold Calling

Cold calling – co to jest oraz jak może się przydać? Metoda cold calling związana jest telefonicznym kontaktem z potencjalnym klientem i choć może mieć negatywny odbiór, wciąż pozostaje jednym z bardziej efektywnych działań marketingowych. Czym jest cold calling i jak działa? Jednym z najskuteczniejszych metod nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem oraz zwrócenie jego uwagi na […]

Contact center

Contact center świadczy usługi stanowiące rozwinięcie koncepcji call center, przez którą zazwyczaj rozumie się ogół środków technicznych służących do obsługi konsumenta za pomocą telefonu. Telefoniczna obsługa klienta i inne usługi świadczone w ramach contact center są odpowiedzią na rozwój techniczny środków komunikacji i nowe nawyki konsumenta w zakresie ich użycia. Service desk Contact center – […]

CSR firmy – co to jest?

C CSR – definicja: jest to skrótowiec utworzony od angielskich słów Corporate Social Responsibility, które można przetłumaczyć jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Termin ten oznacza sposób zarządzania przedsiębiorstwem, którego strategia działania obejmuje troskę o wspólny interes społeczny, relacje z pracownikami, a także aspekty środowiskowe. Wspomniane wyżej działania opierają się przede wszystkim na inwestycji w zasoby ludzkie, […]

CTA: Call to action

CTA (Call to Action) stało się niezbędnym elementem zachęcającym do skorzystania z usługi lub zakupu produktu w świecie cyfrowym. Co to jest i jak może posłużyć procesowi sprzedaży? Ważne jest zarówno miejsce umieszczenia takiego elementu na stronie internetowej, jak i jego treść oraz to, jak dany element współgra z prezentowanym produktem lub usługą, których dotyczy […]

CTR (click-through rate)

C Skrót CTR pochodzi od angielskiego zwrotu Click-Through Rate, który można przetłumaczyć jako współczynnik klikalności. Termin jest powszechnie używany w marketingu internetowym i oznacza procent kliknięć w zestawieniu z liczbą wyświetlanych reklam. Wykorzystywany jest także jako metryka w kontekście pozycjonowania stron internetowych. W tym przypadku CTR oznacza liczbę wejść na witrynę w stosunku do wyświetleń […]

Customer Care

Co to jest customer care? Dział Customer Care zajmuje się odpowiadaniem na wyzwania, jakie mogą się pojawić w procesie zakupowym, bądź przy użytkowaniu samego produktu. Polega na wszechstronnym dbaniu o klientów podczas ich interakcji z produktem oraz marką i wpływa na jej pozytywne postrzeganie. Outsourcing back office Customer care – definicja. Dlaczego usługa jest tak ważna? […]

Customer Experience

C Z pewnością niejedna osoba, która kiedykolwiek spotkała się z niniejszym terminem, zastanawia się, czym jest Customer Experience. W wolnym tłumaczeniu zwrot ten oznacza doświadczenie klienta. Zjawisko to określa sposób postrzegania przez konsumenta interakcji, które zachodzą pomiędzy nim a daną firmą. Customer Experience – co to jest? Na tak zwane CX ma wpływ wiele ważnych […]

Customer Insight

C Jedną z najbardziej wnikliwych i wiarygodnych metod badawczych, nastawionych na dopasowanie produktu czy usługi do potrzeb konkretnej grupy docelowej, jest tak zwany consumer insight. Co to jest i jak można wykorzystać tę metodę do rozwoju firmy? Potrzebne jest duże doświadczenie oraz solidna baza metodologiczna, żeby badanie typu consumer insight było skuteczne i wpłynęło na […]

Customer Journey

C W dzisiejszych czasach konsumenci oczekują przede wszystkim atrakcyjnych wrażeń, towarzyszących im przez całą ścieżkę zakupu produktu czy korzystania z usług. Z tego powodu interesująca i atrakcyjna oferta oraz rzetelna obsługa mogą zostać uznane za niewystarczające. Warto więc podjąć działania, których celem będzie zadbanie o jak największe zadowolenie klientów i zapewnienie im jak największej ilości […]

Drabina lojalności klienta – co to?

Drabina lojalności klienta to zestaw programów i narzędzi, które firmy stosują, aby wzmocnić swoją relację z klientami. Programy te są zaprojektowane w taki sposób, aby zachęcać klientów do częstszego i dłuższego korzystania z usług danej firmy. Mogą one obejmować bonusy, nagrody, rabaty i inne wynagrodzenia za określone aktywności, które zachęcają klientów do powracania. Drabina lojalności […]

E-mail marketing

E Popularną techniką wykorzystywaną w handlu stał się e-mail marketing. Co to jest? Stanowi jedną z form marketingu bezpośredniego, w którym głównym narzędziem wykorzystywanym do skutecznej komunikacji jest poczta elektroniczna. Jednym z celów korzystania z tej formy reklamy jest zbliżenie się do klienta oraz nawiązanie z nim relacji interpersonalnej. Ponadto, e-mail marketing – definicja podaje, […]

Edge Rank

E Edge Rank – definicja: algorytm Facebooka odpowiadający za treści wyświetlane użytkownikom w newsfeedzie. Jego działanie opiera się na wyłapywaniu potencjalnie interesującej nas tematyki, bazując np. na interakcjach z konkretnym fanpage. Oprócz tego znaczący wpływ mają pojęcia, takie jak Affinity, Weight oraz Time Decay. Edge Rank – co to jest? Zasięg publikowanych treści jest uzależniony […]

ESP (emotional selling proposition)

E W przypadku gdy firma nie potrafi dostarczyć jasnych kampanii marketingowych, które mogłyby z łatwością zostać zrozumiane przez odbiorców, ponosi duże straty. Nieczytelność treści, a także brak pobudzenia emocjonalnego sprawia, że reklama zostaje niezauważona, nie przynosząc zysków. Aby tego uniknąć, należy zadbać o to, żeby komunikat był wiarygodny, dla jego odbiorcy i wzbudzał w nim […]

Grupa docelowa

G Niestety nie można wskazać produktu, którym byliby zainteresowani wszyscy konsumenci na świecie. Z tego powodu firmy planujące przeprowadzić kampanie reklamowe powinny precyzyjnie ustalić grupę docelową dla swojej strategii. Dzięki temu proces będzie o wiele bardziej efektywny i skutecznie doprowadzi do zwiększenia sprzedaży. Oferta: Badania marketingowe Grupa docelowa – czym jest? Co to jest grupa […]

Inbound Marketing (marketing przychodzący/aktywny)

I Od wielu lat konsumenci zasypywani są reklamami, na które stają się coraz bardziej odporni. Uniwersalne treści, pojawiające się np. w telewizji coraz rzadziej przyciągają uwagę potencjalnych klientów. Rozwiązaniem na powyższy problem okazał się inbound marketing. Definicja zjawiska zakłada skuteczne przyciągnięcie klienta do określonego produktu lub usługi. Inbound marketing – co to jest? Co to […]

Konwersja w marketingu

K Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się zainwestować w działania marketingowe powinien wiedzieć, czym jest konwersja. Wskaźnik ten pomaga w stworzeniu skutecznej kampanii reklamowej. Konwersja – co to znaczy? Konwersja to wskaźnik, który pomaga zmierzyć skuteczność kampanii sprzedażowych. Dzięki niemu przedsiębiorcy są w stanie określić, które działania warto stosować, aby pozyskać nowych klientów. Termin ten oznacza […]

KPI – wskaźnik KPI

K Każdy prowadzący kampanię marketingową musi ocenić efektywność podjętych działań. Dzięki temu firmy zyskują wiedzę, w jaki sposób mogą poprawić swoją strategię, aby przyniosła bardziej satysfakcjonujące zyski. W tym celu stosuje się wskaźniki KPI. Definicja terminu z pewnością zwiększy świadomość marek na temat działań reklamowych. Usługi: Telefoniczna windykacja długów Wskaźniki KPI – co to jest? […]

Landing Page

L Każdej firmie, posiadającej swoją stronę internetową zależy na przyciągnięciu uwagi klienta. Przedsiębiorcy często szukają sposobu na skuteczne zaprezentowanie nowego produktu za pośrednictwem witryny internetowej. W tym przypadku sprawdzi się landing page. Co to jest i w jaki sposób ma pomóc w realizacji strategii reklamowej? Landing page – definicja Czym jest landing page? Jest to […]

Lead generation

L Sprzedaż produktów i usług wymaga dobrania odpowiedniej strategii. Pozyskiwanie klientów nie jest proste, zwłaszcza w przypadku branż o dużej konkurecyjności. Jak dotrzeć do osób, które z dużym prawdopodobieństwem zainteresuje oferta? Sposobem na przyciągnięcie takich klientów i na efektywny rozwój sprzedaży jest pozyskiwanie leadów. Lead generation – co to jest? Lead generation, czyli generowanie leadów, […]

Lead w marketingu

L Każda firma, niezależnie od branży ma ten sam cel – pozyskiwanie klientów. Grono osób, które z dużym prawdopodobieństwem zainteresują się produktem, usługą lub współpracą można powiększyć dzięki pozyskiwaniu leadów. Jednak co to jest lead i jakie ma znaczenie? Lead – co to znaczy Lead to pojęcie, które pojawia się zwłaszcza w kontekście działań marketingowych […]

Lejek marketingowy

L Firmy mają różne cele, uwarunkowania i cechy charakterystyczne, jednak łączy je jedno – każda opiera się na działaniach marketingowych i sprzedażowych, które powinny być maksymalnie efektywne. Sposobem na usprawnienie tych działań jest lejek marketingowy. Co to jest? I jakie może zapewnić korzyści? Oferta: Wsparcie sprzedaży Lejek marketingowy – co to jest? Jeśli chodzi o […]

Marka

M Wszechobecna i niezbędna marka to nie tylko logo, czy nazwa firmy. To przede wszystkim czynnik ułatwiający decyzje zakupowe. Wybór produktów dostępnych w sprzedaży jest tak ogromny, że porównywanie wszystkich parametrów byłoby niewykonalne. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzi marka. Co to jest? I czy naprawdę ma tak duże znaczenie? Marka – definicja Marka, […]

Marketing automation

M Ważnym filarem każdej firmy jest odpowiednio przygotowana strategia marketingowa. Jednym z głównych celów takiej strategii jest pozyskanie klientów w ramach prowadzonych kampanii. Sposobem na zwiększenie efektywności działań w przypadku wielu firm okazuje się marketing automation. Co to jest? I jakie może przynieść korzyści? Marketing automation – co to jest? Jeżeli chodzi o marketing automation, […]

Marketing doświadczeń (Tryvertising)

M W dzisiejszych czasach reklama jest wszechobecna, w związku z czym coraz trudniej jest przykuć uwagę konsumenta. Marketing w tradycyjnej formie nie zawsze pozwala wycelować precyzyjnie w potrzeby klienta. Tam, gdzie standardowe działania marketingowe zawodzą, wkracza marketing doświadczeń. Co to jest i jak może pomóc firmie w rozwinięciu sprzedaży? Tryvertising – co to jest? Omówienie […]

Networking

N Co to jest networking, o którym tak wiele mówi się obecnie w kontekście działań biznesowych? Krótko mówiąc, jest to metoda nawiązywania korzystnych relacji i budowania bazy kontaktów. Networking – co to znaczy w praktyce? Czym jest networking w przypadku firm i osób w środowisku biznesowym? Networking polega na budowaniu relacji w oparciu o zasadę […]

Newsletter

N Czym jest newsletter? Definicja zdradza, że jest to jedna z technik marketingowych, która jeśli zostanie przeprowadzona w przemyślany i odpowiedzialny sposób może przynieść zaskakująco dobre efekty. Co to jest newsletter? Definicja Zapewne każdy użytkownik internetu chociaż raz spotkał się z tym określeniem. W tłumaczeniu z języka angielskiego jest to „list z nowymi wiadomościami”. Nazwa […]

NPS – czym jest metoda Net Promoter Score?

N Jednym z ważniejszych mierników stosowanych w marketingu jest wskaźnik NPS. Co to jest? To prosty i miarodajny sposób na pozyskiwanie danych na temat lojalności klientów. Net Promoter Score – definicja NPS to skrót od Net Promoter Score. Definicja tłumaczona jest na język polski jako „Wskaźnik Rekomendacji Netto”. Jest to narzędzie służące do badania poziomu […]

Outbound marketing: marketing wychodzący

O Wśród tradycyjnych metod marketingowych wymienić należy outbound marketing. Co to jest? W dużym skrócie jest to forma nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientami przy pomocy działań marketingowych skierowanych na prowadzenie aktywnych działań skierowanych na zdobycie Klienta. Co to znaczy outbound marketing? Definicja Outbound marketing to w tłumaczeniu marketing wychodzący. Definicja stawia tę formę działań […]

Outsourcing w marketingu

O Termin outsourcing to połączenie trzech angielskich słów: outside, resource i using. zasobów wolnym tłumaczeniu jest to korzystanie z zewnętrznych zasobów. Outsourcing – definicja Co to jest outsourcing? Outsourcing polega na zlecaniu podmiotom zewnętrznym wykonania konkretnej usługi, która nie leży w obszarze działalności zleceniodawcy, lub której firma zlecająca outsourcing nie chce już prowadzić we własnym […]

Platforma komunikacyjna

P Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, konieczne jest podążanie z duchem czasu i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Do takich bez wątpienia zalicza się platformy komunikacyjne. Na czym one polegają i jak wykorzystuje się je w biznesie? Czym jest platforma komunikacyjna? Do czego służy to narzędzie? W jaki sposób może usprawnić działania marketingowe? Wiele osób zastanawia się, […]

Podróż klienta

P Na decyzję, czy klient kupi dany produkt lub usługę, wpływa wiele czynników. Przede wszystkim istotne znaczenie ma reklama, szczegółowy opis oferty oraz nieskomplikowany sposób składania zamówienia, kiedy mowa o zakupach internetowych. Jak firma może monitorować ten proces? Do tego przyda się mapa podróży klienta. Co to jest i jak ją stworzyć? Co oznacza pojęcie […]

PPC: reklamy pay per click

P Czym jest marketing PPC? Niewątpliwie odpowiedź na to pytanie będzie pomocna wszystkim, którzy reklamują swoje produkty lub usługi w internecie i zastanawiają się nad rozwiązaniami, które mogą wykorzystać dla podniesienia zainteresowania klientów i zwiększenia swoich zasięgów. Oferta: Bazy konsumenckie B2C Marketing PPC – definicja Rozwinięcie tego skrótu to pay per click. Co to jest? […]

Programy lojalnościowe

P Co to jest program lojalnościowy? To pojęcie, które, choć często się pojawia, nie zawsze jest poprawnie zrozumiane. Co więc tak naprawdę zakładają określane nim działania marketingowe i kiedy warto z nich skorzystać? Czym jest program lojalnościowy? Definicja Program lojalnościowy, to określenie oznaczające szereg długotrwałych i systematycznych działań, które mają na celu stworzenie lub wzmocnienie […]

Remarketing

R Głównym celem ambitnych przedsiębiorców jest rozwój ich firmy poprzez analizowanie i doskonalenie prowadzonych działań, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Niezwykle istotne są projekty reklamowe, dzięki którym dotrzeć można do szerokiego grona odbiorców i zachęcić ich do skorzystania z oferty. Jednym ze sposobów, by to osiągnąć, jest remarketing. Definicja tego pojęcia na pewno pozwoli nam […]

Social media / Media społecznościowe

S W celu skutecznego rozwijania swojego biznesu opłaca się prowadzić różnorodne działania marketingowe. Pomimo tego, że w przestrzeni publicznej wszechobecne pozostają billboardy reklamowe, to większość czynności przygotowywanych z myślą o promocji konkretnej oferty przenosi się dziś do internetu. Czym są media społecznościowe i jak umiejętnie korzystać z nich w biznesie? Nowoczesne social media – definicja […]

Spam

S Co to jest spam? Prawdopodobnie każdy użytkownik Internetu, na pewno wielokrotnie natrafił na niechciane wiadomości. Jako, że znajdują się w nich zazwyczaj niechciane treści, które zostały przesłane odbiorcy bez jego wiedzy, czy zgody, łatwo trafiając na spam o uczucie irytacji. Czym jest spam? Zwykle spotykamy się z nim, korzystając z poczty elektronicznej oraz przeglądając […]

Stealth marketing (marketing szemrany/niewidzialny)

S Jedną z coraz popularniejszych metod reklamy są działania marketingowe, które wykonuje się potajemnie. Polegają one na anonimowym przekazaniu rekomendacji poszczególnych produktów bądź usług. Za główny cel uznaje się zwiększenie zaufania wśród konsumentów i zachęcenie ich do interakcji z daną firmą. Co to jest marketing niewidzialny? Co to jest stealth marketing? Termin odnosi się do […]

Strategia komunikacji marki

S Chcąc zareklamować produkty danej marki, należy podjąć odpowiednie działania marketingowe. Warto zadbać, aby nie były one przypadkowe. Ustalenie konkretnych działań pomoże trafniej dotrzeć do grupy odbiorców i zachęcić ich do skorzystania z promowanych usług. W tym celu powinno się obrać trafną strategię komunikacji marki. Oferta: Badanie opinii klienta Co to jest strategia komunikacji marki? […]

SWOT

S Analiza SWOT to działania powszechnie stosowane zarówno przez doświadczone przedsiębiorstwa, jak i te, które dopiero wchodzą na rynek. Narzędzie pomaga zoptymalizować strategię zarządzania firmą, bądź jej poszczególnymi sferami funkcjonowania. Pozwala także na podejmowanie trafnych i przemyślanych decyzji biznesowych. SWOT – co to jest? Skrót SWOT pochodzi od angielskich słów: Powyższe tłumaczy się jako: mocne […]

Target

T Istnieje kilka znaczeń słowa target. Marketing to jedna z branż, w której termin jest bardzo często stosowany. W tej konkretnej dziedzinie powyższe pojęcie najczęściej odnosi się do grupy osób, do której skierowana jest dana kampania reklamowa. Target – co to jest? W kontekście marketingu można także szerzej rozumieć słowo target. Definicja może dotyczyć osiągnięcie […]

Targetowanie

T Wszystkie działania marketingowe powinny być przeprowadzane w świadomy sposób. Nie każdego zainteresują te same produkty, dlatego należy dokonać szczegółowej analizy, aby prowadzona kampania przyniosła jak największy sukces. W tym celu pomocne okaże się targetowanie. Na czym polega wspomniane zjawisko? Targetowanie – co to jest? Każda odpowiednio przeprowadzona kampania reklamowa powinna opierać się na zjawisku, […]

Telemarketing

Czym jest telemarketing? Jest to jedna z najbardziej znanych form reklamowania produktów bądź usług. Uznawana jest za narzędzie marketingu bezpośredniego, które opiera się na komunikacji telefonicznej z konsumentem. Oferta: Sprzedaż telefoniczna, Outsourcing call center Telemarketing – co to jest? Wiele firm w celu dotarcia z ofertą do konsumentów używa narzędzia, jakim jest telemarketing. Definicja dotyczy […]

TGI, badanie TGI

T Każda firma dąży do wzmocnienia swojej pozycji na rynku i osiągnięcia jak najlepszych wyników sprzedażowych. Aby zrealizować założone cele, produkty lub usługi muszą trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. W tym procesie pomocne może okazać się badanie TGI. Co to jest i w jaki sposób może zostać wykorzystane przez przedsiębiorców? Czym jest badanie TGI? […]

Voicebot

V Dzięki rozwojowi technologii nieustannie powstają nowoczesne narzędzia, które nie tylko automatyzują wiele procesów biznesowych, lecz również wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy marketingowe. Do takich rozwiązań zalicza się m.in. voicebot. Co to jest i jak można go wykorzystywać? To oprogramowanie komputerowe, które za sprawą posiadanych funkcji może zastąpić pracę człowieka. Z tego względu cieszy się dużą […]

Walidacja baz danych – co to jest i jak ją przeprowadzać?

Bazy danych uznaje się za skuteczne narzędzie optymalizacji wyników sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że ewentualny sukces kampanii sprzedażowej zależy w dużej mierze od ich jakości. Nieaktualna baza czy taka, która zawiera błędne dane, okaże się nieprzydatna. Aby wyeliminować z bazy dane zbędne z perspektywy przedsiębiorcy, można przeprowadzić jej kontrolę, czyli tzw. walidację.

Wskaźnik lojalności klientów

Wskaźnik lojalności klientów (Customer Loyalty Index, CLI) to wskaźnik, który mierzy poziom lojalności klientów wobec marki, produktu lub usługi. Wskaźnik ten wykorzystuje szereg danych, takich jak zadowolenie z obsługi klienta, zaangażowanie, częstotliwość zakupów, zaangażowanie i inne dane, aby określić, jak lojalni są klienci w stosunku do marki. Wskaźnik lojalności klientów pomaga firmom określić, jak skutecznie […]

Zmień język