Windykacja telefoniczna

Próby odzyskania należności od wierzycieli są zwykle czasochłonne, a nierzadko także bezowocne. Wymagają również dużo cierpliwości oraz zdolności negocjacyjnych. Często zdarza się, że to właśnie telefoniczne wezwanie do zapłaty, oferta rozłożenia zadłużenia na raty, czy ustalenie dogodnego dla obu stron terminu spłaty zadłużenia jest najbardziej skutecznym sposobem na wyegzekwowanie zapłaty długu. Aby jednak telefoniczna windykacja przyniosła szybki i założony efekt, musi być to precyzyjnie przygotowany i przeprowadzony przez wyspecjalizowanych konsultantów proces.

Firma Contact Center oferuje profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu zwrotu długów. Telefoniczna windykacja przeprowadzana jest przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, o wysokim poziomie kultury osobistej oraz zaawansowanych umiejętnościach interpersonalnych. Duża skuteczność naszych metod to wynik kompleksowości podjętych działań. Telefoniczna windykacja przynosi oczekiwany skutek jedynie wtedy, gdy jest przeprowadzana według ściśle określonych zasad, przez osoby z dużym doświadczeniem w negocjacjach i telefonicznym odzyskiwaniu należności. Contact Center oferuje Państwu dedykowanych specjalistów z dużym doświadczeniem popartym znakomitymi wynikami w zakresie zarządzania relacjami i windykacją telefoniczną.

Nasi specjaliści przechodzą cykliczne szkolenia, podczas których zdobywają nowe umiejętności pozwalające na skuteczną realizację postawionych celów. To, w jaki sposób specjalista rozmawia z dłużnikiem ma ogromny wpływ na uzyskanie satysfakcjonujących obie strony wyników. Ograniczeniem działań jest dystans dzielący obie strony rozmowy. Powoduje to, że telefoniczna windykacja nie jest zadaniem prostym i jedynie odpowiednie przygotowanie do każdej rozmowy oraz umiejętności perswazji mają szansę zmotywować dłużnika do terminowego uregulowania należności.

Contact Center oferuje Państwu skuteczną i tanią realizację procesów windykacji telefonicznej. Rozbudowane umiejętności negocjacyjne naszych specjalistów pozwalają szybko i na podstawie ustalonych warunków odzyskać zaległe należności.

Telefoniczna windykacja – skuteczny sposób na odzyskanie należności

Jeśli termin płatności minął już dawno, a zobowiązanie pieniężne w dalszym ciągu nie zostało uiszczone, konieczne jest podjęcie stosownej interwencji. Korzystając z usług firmy Contact Center, nie trzeba czuwać nad upływającymi terminami. Telefoniczna windykacja to nie tylko negocjacje z dłużnikami, ale także monitorowanie wysokości długów oraz czasu, w którym powinny zostać spłacone. Zajmujemy się definiowaniem segmentów windykacyjnych i opracowywaniem modeli scoringowych, umożliwiających ocenę ryzyka, w przypadku poszczególnych Klientów. Telefoniczna windykacja polega na kontaktowaniu się z wierzycielem poprzez rozmowę, wiadomości głosowe i tekstowe, takie jak SMS-y i e-maile. Firma wysyła przypomnienia o upływającym terminie płatności oraz wezwania do zapłaty, które nierzadko wystarczą, by odzyskać należności naszych Klientów.

Negocjacje z dłużnikami – telefoniczna windykacja, prowadzona przez profesjonalistów

Dzięki dużym zdolnościom komunikacyjnym pracowników naszej firmy, z reguły udaje się osiągnąć cel, w postaci zwrotu należności. W trakcie rozmów z wierzycielami staramy się znaleźć optymalne rozwiązania i zaproponować satysfakcjonujące wyjście z trudnej sytuacji. Telefoniczna windykacja to m.in. przedłużenie terminu spłaty długu lub rozłożenie należności na dogodne dla dłużnika raty. Skutek to zwiększenie szansy na odzyskanie należności, które nie byłoby możliwe na wcześniejszych warunkach. Telefoniczna windykacja to tylko jedna z usług, proponowanych przez firmę Contact Center, w ramach zarządzania należnościami. Oferujemy również naliczanie not odsetkowych, w przypadku przedawnionych płatności. Ponadto zajmujemy się opracowywaniem wydajnych procedur windykacyjnych oraz ich wdrażaniem.

Powierz Contact Center odzyskanie należności

Często uznawana za przestarzałą metodę i niedoceniana windykacja telefoniczna jest bodaj najskuteczniejszym sposobem na zwrot zaległych należności. Wyspecjalizowana kadra konsultantów z bogatym doświadczeniem na polu telefonicznej windykacji oraz bardzo dobre wyniki pozwalają nam zapewnić Państwa o skuteczności naszych działań na tym polu. Proces telefonicznej windykacji przekazany do przeprowadzenia przez Contact Center to skuteczna egzekucja długów. Wynika to z kilku zasadniczych cech naszej usługi:

  • Nasi specjaliści posiadają umiejętność skutecznego prowadzenia telefonicznej windykacji opartą na rzeczowej rozmowie,
  • Każda rozmowa prowadzi do określenia konkretnych kroków służących spłacie zadłużenia,
  • Specjaliści Contact Center od telefonicznej windykacji bezwzględnie przestrzegają każdego podanego w ustaleniach terminu,
  • Stanowczo przedstawione konsekwencje braku spłaty należności oraz wdrażanie ich bezzwłocznie po przekroczeniu ustalonych terminów powoduje, że dłużnicy szybko regulują swoje zadłużenie.

Oferowana przez Contact Center usługa telefonicznej windykacji jest wyjątkowo skutecznym zespołem działań, których celem jest szybkie uzyskanie pełnej spłaty długu. Profesjonalna kadra, wieloletnie doświadczenie i wykorzystanie najnowocześniejszych środków komunikacji pozwala osiągnąć ten cel szybko i skutecznie.

Dlaczego warto skorzystać z usługi telefonicznej windykacji?

Podejmując współpracę z naszą firmą, mogą Państwo oszczędzić swój cenny czas, by móc poświęcić go na wypoczynek lub rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu efektywnych narzędzi windykacyjnych, możemy pochwalić się dużą skutecznością. Telefoniczna windykacja pozwala obniżyć koszty, które wiążą się z obsługą należności.

Za sprawą naszych działań, cykl rotacji długów zostaje skrócony, co nie pozostaje bez wpływu na płynność finansową Państwa firmy. Aby ułatwić naszym Klientom odzyskanie należności, współpracujemy z biurami informacji gospodarczej. Przeprowadzana przez członków naszego zespołu telefoniczna windykacja charakteryzuje się pozytywnym podejściem do rozmówcy, otwartością na proponowane rozwiązania oraz dużym zaangażowaniem. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, zapraszamy do kontaktu.

Zmień język