Zarządzanie należnościami

Zarządzanie należnościami przez Contact Center to usystematyzowany, wielokanałowy proces kontaktów z klientem – dłużnikiem charakteryzujący się kompleksowością prowadzonych działań oraz użytych narzędzi windykacyjnych, mający na celu maksymalizowanie wskaźnika odzyskiwania należności.

Zakres ofery

 • monitorowanie poziomów należności i terminów płatności
 • zdefiniowanie segmentów windykacyjnych
 • telefoniczna obsługa windykacyjna Klientów masowych i biznesowych
 • negocjacje windykacyjne – prowadzone przez wykwalifikowanych konsultantów
 • rozkład należności na dogodne raty, prolongowanie terminów płatności
 • naliczanie not odsetkowych
 • wysyłki: sms-ów (tekstowych, głosowych), e-mail’i, wezwania do zapłaty
 • opracowanie i wdrożenie systemu procedur/ instrukcji związanych z windykacją
 • opracowanie modelu scoringowego (zasady oceny ryzyka)
 • przelew wierzytelności na korzystnych warunkach
 • współpraca z biurami informacji gospodarczej

Korzyści ze współpracy

 • wysoka skuteczność procesów windykacyjnych
 • obniżenie kosztów związanych z obsługą należności
 • poprawa płynności finansowej, skrócenie cyklu rotacji należności
 • możliwość przetwarzania masowych portfeli wierzytelności

Produkty oferowane przez Contact Centre

Próby odzyskania należności od wierzycieli są zwykle czasochłonne, a nierzadko także bezowocne. Wymagają również dużo cierpliwości oraz zdolności negocjacyjnych. Firma Contact Center oferuje profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu zwrotu długów. Telefoniczna windykacja przeprowadzana jest przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, o wysokim poziomie kultury osobistej oraz zaawansowanych umiejętnościach interpersonalnych. Duża skuteczność naszych metod to wynik kompleksowości podjętych działań.

Zmień język