Indeks usług

Badania marketingowe

Badania rynku i opinii realizowane są za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing).

Więcej

Bazy danych

Usługa udostępniania baz danych, w ramach realizowanych kampanii marketingowych, polegająca na wyszukaniu potencjalnych klientów wśród różnorodnych baz biznesowych lub dostępnych na rynku baz osób indywidualnych.

Więcej

Obsługa Service Desk i Help Desk

Usługi HelpDesk oraz ServiceDesk polegają na udzielaniu przez konsultantów Contact Center ogólnego oraz technicznego wsparcia klientom naszego partnera biznesowego.

Więcej

Infolinia i serwisy informacyjne

Obsługa infolinii oraz serwisów informacyjnych w Contact Center  to najnowsze technologie, przeszkoleni, doświadczeni konsultanci, wybrani dla skutecznej realizacji Twoich celów.

Więcej

Wsparcie sprzedaży

Rozwiązania z zakresu wsparcia sprzedaży obejmują między innymi umawianie spotkań dla przedstawicieli handlowych zleceniodawcy, generowanie leadów oraz welcome call.

Więcej

Zarządzanie należnościami

Zarządzanie należnościami przez Contact Center to usystematyzowany, wielokanałowy proces kontaktów z klientem – dłużnikiem charakteryzujący się kompleksowością prowadzonych działań.

Więcej
Zmień język