Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Contact Center sp. z o.o.
ul. Stawki 2a
00-193 Warszawa

Tel.: +48 22 535 79 00
Fax: +48 22 535 79 10
E-mail: info@contactcenter.pl

Infolinia handlowa

+48 (22) 574 04 04

Informacje o spółce

REGON: 147224228
NIP: 5223015604
KRS: 0000508528
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 309 600 złotych

Formularz kontaktowy

  • 2 + 5 =

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2A. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, a to udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem http://www.contactcenter.pl/pl/polityka-prywatnosci/"

Zmień język