Wsparcie sprzedaży

Rozwiązania z zakresu wsparcia sprzedaży obejmują między innymi umawianie spotkań dla przedstawicieli handlowych zleceniodawcy (w tym planowanie grafików poszczególnych osób w celu optymalizacji ich pracy), generowanie leadów (wykonanie połączeń do grupy docelowej i wygenerowanie bazy zainteresowanych klientów) oraz welcome call.

Profesjonalne skrypty rozmów

Skrypty są aplikacjami komputerowymi opracowywanymi każdorazowo dla realizowanych projektów w oparciu o materiały dostarczone przez zleceniodawców. Na bazie powstałego dokumentu tworzymy elektroniczną wersję skryptu, połączoną z bazą danych, co umożliwia sprawne zapisywanie danych podawanych w trakcie trwania rozmowy oraz automatyczne zapisywanie rekordów w bazie danych.

Monitoring pracy operatorów

Monitoring kampanii wykonywany jest za pomocą programu CCS (Call Center Supervisor), który pozwala na sporządzanie raportów zgodnych z indywidualnymi potrzebami zleceniodawcy. Przygotowujemy raporty zawierające między innymi liczbę połączeń, czas oczekiwania, czas realizowanych połączeń, najczęściej zadawane pytania, pytania nie objęte skryptem, itp.

Szkolenia i coaching

Organizacją i prowadzeniem szkoleń w Contact Center zajmuje się zespół wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy przygotowują program treningu, dostosowując go do indywidualnych potrzeb klienta.

W ramach szkoleń przygotowujemy pracownika do wykonywania pracy na stanowisku Konsultanta Telefonicznego oraz Lidera Zespołu.

Rozmowy konsultantów przechodzą stały proces kontroli i oceny. Pozwala to nam na utrzymanie stałej, wysokiej jakości telefonicznej obsługi klienta.
Dzięki procesowi kontroli uzyskujemy informacje niezbędne do przeprowadzania jeszcze skuteczniejszego coachingu naszych konsultantów.

Pełna integracja systemów IT

W Contact Center zapewniamy pełną integrację kampanii z platformą CRM klienta, która skupia w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące sprzedaży, promocji i obsługi konsumentów. W wyniku wzajemnych kontaktów firmy i jej klienta budowana jest baza danych, zawierająca całą historię relacji. Analiza informacji zawartych w tej bazie danych, dostarczonych w opracowanych raportach, ułatwia przygotowanie ulepszonej oferty zgodnej z oczekiwaniami klienta.

W trakcie realizacji projektu zapewniamy pełen dostęp do aktualnych raportów poprzez stronę WWW.

Nagrywanie i rejestrowanie rozmów

Contact Center zapewnia możliwość rejestrowania przeprowadzonych rozmów i magazynowania ich na nośnikach zewnętrznych. Rejestrowanie rozmów jest szczególnie istotne podczas zawierania transakcji przez telefon.

Dajemy możliwość dostępu do aktualnych nagrań w trybie online w trakcie realizacji projektu. Istnieje również możliwość swobodnego wglądu w archiwum zarejestrowanych plików, przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa informatycznego.

Raportowanie

Klient otrzymuje dostęp do raportów z realizowanych kampanii telemarketingowych online poprzez stronę internetową Contact Center lub poprzez pocztę elektroniczną. Raporty mogą być budowane adekwatnie do potrzeb klientów.

Raporty statystyczne

Klient ma możliwość uzyskania informacji o czasie pracy agentów, liczbie i długości przeprowadzonych rozmów, a także podglądu bieżącego statusu każdego z agentów obsługujących kampanię.

Raporty statystyczne obsługiwane są na podstawie systemu CCPulse. Mogą być więc udostępniane z podziałem na dni, godziny, tematy i rezultat obsługi, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Raporty z taryfikacji

Klient otrzymuje raporty zawierające informacje o kosztach połączeń wychodzących, a także statystyki agentów i charakterystykę ruchu.

Dzięki wygodnemu interfejsowi WWW, każdy użytkownik może sprawdzić koszty i czas rozmów. Dodatkowo istnieje możliwość definiowania grup użytkowników, dla których przygotowany będzie raport i przedstawiania raportów zbiorczych.

Grupa docelowa

Contact Center realizuje kompleksowe kampanie dla klientów reprezentujących szeroką gamę branż:

 • Administracja publiczna i edukacja
 • Agencje badawcze
 • Budownictwo
 • Doradztwo i Konsulting
 • Energetyka
 • Bankowość
 • FMCG
 • Handel
 • IT
 • Media i rozrywka
 • Motoryzacja
 • Paliwa
 • Przemysł
 • Telekomunikacja
 • Transport
 • Turystyka
 • Ubezpieczenia

Korzyści dla klientów

 • szeroki zakres realizowanych projektów dzięki bogatemu doświadczeniu profesjonalnej kadry pracowników
 • indywidualne dostosowanie wykorzystywanych rozwiązań do wymagań każdego klienta
 • wysokie standardy bezpieczeństwa realizowanych projektów
 • przejrzysta oferta i atrakcyjna wycena projektów
 • znaczne obniżenie kosztów prowadzonych działań marketingowych i operacyjnych dzięki elastycznym modelom współpracy i rozliczeń
 • pełna zgodność aplikacji z systemami klientów
 • stały dostęp do informacji o aktualnych wynikach realizowanych akcji, dzięki systemowi raportowania online
 • nowoczesne rozwiązania, dzięki współpracy ze światowymi liderami technologicznymi
Zmień język