Badania CATI

W odpowiedzi na potrzeby klientów i zmieniający się świat nasza oferta nieustannie poszerzana jest o kolejne rozwiązania, które wykorzystują w prowadzonych przez nas projektach najnowocześniejsze technologie. Badania metodą CATI oznaczają rozmowę telefoniczną, wykorzystywaną w badaniach ilościowych, prowadzoną zgodnie z ustalonym komputerowo skryptem, podczas której ankieter przeprowadza wywiad i zbiera informacje. Skrót CATI pochodzi z języka angielskiego i można go rozwinąć jako Computer-Assisted Telephone Interviewing, co w tłumaczeniu na polski oznacza wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.

Pracownicy call center

Czym są badania CATI?

Badania CATI to ankieta wykonywana przez telefon, którą badacz prowadzi zgodnie z ustalonym komputerowo skryptem. Respondent podczas wywiadu udziela odpowiedzi, które ankieter telefoniczny CATI szczegółowo wprowadza do systemu, wykorzystując do tego specjalny program. Zapisywanie uzyskiwanych informacji odbywa się komputerowo, ponieważ wówczas maleje szansa na niedokładne odpowiedzi lub pominięcie istotnych informacji. Wywiad CATI, dzięki częściowemu skomputeryzowaniu, dopuszcza pewne modyfikacje w trakcie badania, co pozwala na indywidualne dostosowanie kolejności czytanych pytań czy kafeterii do badanego. Dzięki wykorzystywaniu przygotowanego wcześniej formularza do zapisywania odpowiedzi, ankieter telefoniczny CATI może dokładnie zakodować uzyskiwane informacje, dzięki czemu będą one bardziej wartościowe podczas opracowywania wyników. Jednocześnie komputerowo zapisane wskazania są niezwykle pomocne podczas kolejnych etapów, gdy po zakończeniu wywiadów należy zebrać i omówić wyniki. Opracowywanie baz danych i konieczności kodowania wskazań usprawnia cały proces badawczy i pozwala na jego częściową automatyzację.

Ankiety CATI – zalety i korzyści

Badania CATI są wygodną metodą prowadzania wywiadów, zarówno dla respondentów, jak i dla ankieterów. Rozmowa telefoniczna nie wymaga fizycznej obecności badanego obok ankietera, dzięki czemu może on swobodnie odpowiadać, obojętnie w jakim jest miejscu. Dzięki temu, pozwala też pozyskać informacje od osób, które znajdują się w różnych częściach kraju. Wywiad CATI jest szansą na dotarcie do większej liczby badanych, co jest bardzo istotne w badaniach ilościowych, ale może też być skomplikowane, gdy ankiety prowadzone są w formie osobistej rozmowy. Zaletą jest również niska cena badania metodą CATI. Dzięki wykorzystywaniu telefonów i komputerów, pozwalające na częściową automatyzację procesu, można zbadać więcej osób, co przekłada się wymiernie na wyniki. Możliwość rozmowy telefonicznej z losowo przydzielonymi badanymi daje szansę na kolejne połączenia, bez konieczności szukania następnych respondentów. Dużym atutem prowadzenia ankiet przy wsparciu systemu komputerowego jest też automatyczne i odbywające się w czasie rzeczywistym dostosowanie kolejno zadawanych pytań, na podstawie wcześniej udzielonych przez osobę ankietowaną odpowiedzi.. Ankieter telefoniczny CATI zaznaczając w systemie wskazania jednocześnie widzi, które pytania należy zadać, które system pomija lub zmienia ich kolejność. Daje to finalnie bardziej precyzyjne odpowiedzi i wyniki badania.

Badania metodą CATI – kiedy warto z nich skorzystać

Wywiad CATI jest idealnym rozwiązaniem, gdy naszym celem jest poznanie opinii większej grupy osób, w krótkim okresie czasu. Metoda ta jest też szybka, skuteczna i precyzyjna, co pozwala bezproblemowo przebadać większą liczbę ankietowanych. Badania CATI sprawdzą się również przy projektach, w których zależy nam na ścisłym podążaniu za kwestionariuszem. Dzięki wykorzystywaniu systemu komputerowego nie można pominąć lub przeformułować pytania, jeśli nie jest to zaplanowane, zaś wszyscy ankieterzy pracują wedle sztywno wytyczonych standardów. Wywiad CATI jest też idealnym rozwiązaniem, gdy chcemy na bieżąco sprawdzać uzyskiwane wyniki, nawet jeśli badanie nie jest zakończone, a dane są niepełne.

Badania metodą CATI zapewniają rzetelne wyniki, sprawne ankietowanie oraz stały dostęp do zdigitalizowanych danych.

Zmień język