Badania marketingowe

Badania rynku i opinii realizowane są za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing).

Dane gromadzone przez naszych konsultantów podczas ankiety telefonicznej są automatycznie zapisywane w specjalnie zaprojektowanym systemie, dzięki czemu wyniki mogą błyskawicznie zostać poddane analizie statystycznej, zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Metoda ta pozwala na szybki dostęp do wyników, również online.

W ramach realizacji badania otrzymujesz raport zawierający jego wyniki wraz z rekomendacjami oraz nagrania przeprowadzonych rozmów.

Zakres usługi

 • indywidualny dobór metodologii badania i budowa spersonalizowanego kwestionariusza
 • przygotowanie bazy danych, dobór próby, opracowanie skryptu rozmowy
 • zakodowanie skryptu
 • szkolenia konsultantów realizujących badanie
 • realizacja wywiadów telefonicznych
 • opracowanie raportu z wynikami badania w formie przejrzystej prezentacji z
 • rekomendacjami działań

Zakres oferty

 • badania rynku i sondaże opinii
 • sondaże przedwyborcze
 • badania przebiegu i skuteczności kampanii reklamowych
 • aktualizacje danych
 • badania satysfakcji klientów
 • badanie typu „Mystery Shopping”

Korzyści

 • szybka realizacja badania niezależnie od ilość wywiadów
 • atrakcyjny poziom cenowy oferowanych usług
 • pełna kontrola przebiegu procesu zbierania danych i pracy ankieterów (prowadzenie wywiadu, kontrola realizacji próby)
 • standaryzacja procesu prowadzenia wywiadu
 • stały dostęp do przeprowadzonych wywiadów w trakcie realizacji badania
 • szeroka oferta badań konsumenckich oraz b2b

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt : badania@contactcenter.pl

Zmień język