Projekt dla Uczelni Wyższych

Oferta współpracy skierowana jest do profesorów, doktorów, doktorantów, adiunktów, pracowników naukowych oraz studentów związanych z projektami badawczymi.
W ramach projektu oferujemy wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez jednostki naukowe.

Proponujemy realizację badań w pełnym cyklu badawczym (od projektu do raportu końcowego), jak i częściowe wykonawstwo badań. Oferta obejmuje dowolny obszar i dowolny etap przeprowadzanego badania, np.

  • opracowanie projektu badawczego (przygotowanie koncepcji badawczej)
  • opracowanie i przygotowanie narzędzi badawczych
  • przeprowadzenie badań pilotażowych
  • realizację badań
  • wspieranie procesu opracowania materiału i wyboru kierunku analizy
  • tabulację danych
  • opracowanie i przygotowanie raportów

Dostarczamy potrzebne do opracowania publikacji naukowych dane pierwotne przy wykorzystaniu technik:

  • CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne)
  • CAWI (wspomagane komputerowo wywiady przy pomocy strony WWW)

 

Realizujemy badania panelowe i badania ad hoc na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim.
Przeprowadzamy ekspertyzy, analizy oraz konsultacje z obszaru realizacji projektów badawczych.

W ramach projektu proponujemy preferencyjne warunki cenowe i indywidualne podejście do każdego badania.

Zmień język