Obsługa Service Desk i Help Desk

Usługi HelpDesk oraz ServiceDesk polegają na udzielaniu przez konsultantów Contact Center ogólnego oraz technicznego wsparcia klientom naszego partnera biznesowego. Konsultanci pracujący na tego typu akcjach rozwiązują problemy, zagadnienia oraz sugerują rozwiązania.

Oferowana przez Contact Center usługa to wyoutsourcowana na zewnątrz grupa specjalistów odpowiedzialnych za wsparcie techniczne w Twoim przedsiębiorstwie.

W ramach usługi HelpDesk klient otrzymuje ostateczne rozwiązanie problemu, jaki zgłosił naszym specjalistom. W przypadku zaś usługi ServiceDesk każde zgłoszenie przekazywane jest do kolejnej linii wsparcia, np. do Działu Technicznego Twojego przedsiębiorstwa.

Do głównych zadań konsultantów takich projektów należy
 • udzielanie ogólnych porad, np. technicznych, dotyczących produktu lub usługi
 • przyjmowanie zgłoszeń reklamacji lub skarg oraz ich rejestracja
 • tworzenie bazy najczęściej zadawanych pytań (FAQ)
 • rejestracja i obsługa korespondencji email.
 • wiele innych
Oferujemy również integracje z Twoimi systemami:
 • rejestracji zgłoszeń
 • śledzenia napraw
 • rejestracji korespondencji
 • innymi
Dzięki tym usługom Twoi klienci będą mogli wygodnie zgłosić problem oraz otrzymać szybką i skuteczną pomoc poprzez wybrany przez siebie kanał komunikacji
 • telefon
 • fax
 • e-mail
 • list
Korzyści dla naszych partnerów
 • usprawnienie procesu obsługi technicznej klienta
 • optymalizacja wykorzystania zasobów osobowych
 • doskonalenie wizerunku firmy jako nowoczesnej i dbającej o klienta
 • obniżenie kosztów
Case study

Save Desk

Cele inicjatywy

Celem projektu było utrzymanie bazy klienckiej naszego partnera.

Co nam pomogło osiągnąć cel:

 • save desk – transfer rozmów utrzymaniowych do specjalnie wyszkolonych doradców
 • atrakcyjny system prowizyjny
 • aktywne działania zapobiegające odejściu klienta
 • kontakt z trudno osiągalnymi klientami poprzez aktywne połączenie po wysłaniu wiadomości
Zmień język