Modele współpracy

Trzy modele współpracy dostosowane do potrzeb

Pełne wsparcie procesu badawczego

Realizacja pełnego procesu badawczego pod opieką i nadzorem ekspertów ds. badań:

  • zdefiniowanie wraz z Klientem tematu, celu oraz koncepcji badania
  • ustalenie najlepszej formy badania (CATI/CAWI)
  • określenie próby badawczej
  • budowa kwestionariuszy i wskaźników
  • realizacja ankiet
  • analiza wyników badania w postaci raportu końcowego przedstawiającego wnioski i rekomendacje.

Realizacja ankiet CATI/CAWI

Realizacja ankiet zgodnie z wytycznymi zlecającego.

  • CATI – zapewnienie doświadczonych ankieterów wraz z w pełni wyposażonymi stanowiskami, możliwość odsłuchania rozmów, prezentacja wyników online na bieżąco
  • CAWI – przygotowanie elektronicznej wersji ankiety według zaleceń zleceniodawcy oraz dystrybucja ankiet.

Klient po realizacji otrzymuje dane surowe.
Rozwiązanie dedykowane Agencjom Badawczym i dużym podmiotom posiadającym własne działy badawcze.

Zmień język