Proces rekrutacji

W związku z dynamicznym rozwojem Contact Center, nabór do naszej firmy trwa cały rok. Ogłoszenia o pracę publikowane są w internetowych portalach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie korporacyjnej. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę procesu rekrutacyjnego.

Etap I: Nadsyłanie aplikacji

W odpowiedzi na opublikowaną ofertę pracy przesyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny. W tytule maila wpisz numer referencyjny, który jest podany w ogłoszeniu. Aplikacje prześlij na adres mailowy: praca@contactcenter.pl
Dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prosimy o umieszczenie w nadesłanych dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Contact Center. z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15a moich danych osobowych zawartych w ofercie przy realizacji, procesów rekrutacji i selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”.

Etap II: Rozmowa rekrutacyjna

Po dokładnym zapoznaniu się z każdą nadesłaną do nas aplikacją pracownik Departamentu Zasobów Ludzkich kontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu umówienia terminu rozmowy rekrutacyjnej. Spotkania mogą być poprzedzone krótkim wywiadem telefonicznym, ale nie jest to regułą. Rozmowy mają na celu dokładniejsze poznanie Twoich doświadczeń zawodowych i kompetencji. Ze swojej strony postaramy się przybliżyć Ci specyfikę pracy w naszej firmie i na danym stanowisku. Interesują nas oczywiście także Twoje oczekiwania i plany rozwoju zawodowego.

Etap III: Rozmowa z menedżerem + zadanie praktyczne

Następny etap to spotkanie z menedżerem, do którego komórki organizacyjnej przeprowadzamy rekrutację. Do tego etapu zapraszamy kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają wymagania kwalifikacyjne oraz kompetencyjne i jednocześnie mają największą motywację do współpracy z nami. Dodatkowo, możemy poprosić Cię o przygotowanie i zaprezentowanie na spotkaniu zadania praktycznego, które zilustruje zastosowanie Twoich umiejętności w praktyce. Z reguły treść zadania przesyłamy wcześniej mailem i dotyczy ono obowiązków na stanowisku, o które się ubiegasz.

W zależności od wymagań stawianych kandydatom możemy w procesie rekrutacyjnym stosować również inne narzędzia rekrutacyjne, takie jak testy wiedzy, testy umiejętności, testy językowe czy wreszcie Assessment Center.

Etap IV: Złożenie oferty

Kandydatom, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacyjny, składamy ofertę pracy. Wszyscy kandydaci biorący udział w spotkaniach rekrutacyjnych są informowani o wyniku rozmów rekrutacyjnych – telefonicznie lub mailowo.

Powodzenia!

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą z nami, skontaktuj się pod numerem telefonu:
• +48 798 964 299  w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku
• lub prześlij aplikację na adres: praca@contactcenter.pl

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Contact Center. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A moich danych osobowych zawartych w ofercie przy realizacji, procesów rekrutacji i selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Dziękujemy wszystkim, którzy nadsyłają do nas swoje aplikacje, jednak zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zmień język