Aktualności

KPI – wskaźnik KPI

K Każdy prowadzący kampanię marketingową musi ocenić efektywność podjętych działań. Dzięki temu firmy zyskują wiedzę, w jaki sposób mogą poprawić swoją strategię, aby przyniosła bardziej satysfakcjonujące zyski. W tym celu stosuje się wskaźniki KPI. Definicja terminu z pewnością zwiększy świadomość marek na temat działań reklamowych.

Usługi: Telefoniczna windykacja długów

Wskaźniki KPI – co to jest?

„Kluczowe wskaźniki efektywności” to tłumaczenie z języka angielskiego określenia „Key Performance Indicators”, które stanowi rozwinięcie skrótu KPI. Co to znaczy? Są to dane, które pomagają ocenić, czy dane działania zapewniają osiągnięcie pożądanego celu. Dzięki nim otrzymujemy informację, w jaki sposób zmodyfikować kolejne działania, aby przyniosły zamierzone zyski. Nie istnieją uniwersalne wskaźniki KPI dla każdej sytuacji, jednakże można wyróżnić kilka wspólnych cech, które dotyczą ich wszystkich. Przede wszystkim muszą być powiązane z konkretnymi celami działania, dzięki czemu możliwe będzie wystawienie oceny, czy strategia jest odpowiednia. Wszystkie wskaźniki KPI muszą być mierzalne, dlatego najczęściej przedstawiane są jako współczynniki lub średnie. Ponadto, istnieje możliwość zaprezentowania ich w sposób graficzny, np. gdy przypominają tachometry lub termometry.

Wiedząc, czym jest KPI warto również przedstawić przykłady najpopularniejszych form wskaźników wykorzystywanych w marketingu. Można do nich zaliczyć m.in. CTR, CPA, CR, liczbę zapisów bądź rezygnacji z newslettera, ilość wypełnionych formularzy, ruch na stronie itp.

Zmień język