Aktualności

Grupa docelowa

G Niestety nie można wskazać produktu, którym byliby zainteresowani wszyscy konsumenci na świecie. Z tego powodu firmy planujące przeprowadzić kampanie reklamowe powinny precyzyjnie ustalić grupę docelową dla swojej strategii. Dzięki temu proces będzie o wiele bardziej efektywny i skutecznie doprowadzi do zwiększenia sprzedaży.

Oferta: Badania marketingowe

Grupa docelowa – czym jest?

Co to jest grupa docelowa? Definicja tego pojęcia określa, że są nią osoby lub konkretne firmy, do których dana marka zamierza skierować działania sprzedażowe.

Grupę docelową mogą stanowić zarówno konkretne osoby, jak i firmy. Ważnym czynnikiem jest odnalezienie wspólnych cech określonych jednostek, dzięki czemu dopasowanie konkretnych działań marketingowych będzie ułatwione.

Zmień język