SWOT

S Analiza SWOT to działania powszechnie stosowane zarówno przez doświadczone przedsiębiorstwa, jak i te, które dopiero wchodzą na rynek. Narzędzie pomaga zoptymalizować strategię zarządzania firmą, bądź jej poszczególnymi sferami funkcjonowania. Pozwala także na podejmowanie trafnych i przemyślanych decyzji biznesowych.

SWOT – co to jest?

Skrót SWOT pochodzi od angielskich słów:

  • Strengths,
  • Weaknesses,
  • Opportunities,
  • Threats.

Powyższe tłumaczy się jako: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Co to jest metoda SWOT? Jest to narzędzie pomocne w określeniu i ocenie efektywności strategii obranej przez firmę. Pozwala na zestawienie ze sobą pozytywnych oraz negatywnych aspektów działalności. Poprzez wyciągnięcie odpowiednich wniosków łatwiej podjąć trafne kroki w dalszym zarządzaniu. Dwa pierwsze parametry obejmują czynniki wewnętrzne. Mocne strony mogą pomóc w zbudowaniu silnej pozycji na rynku, a z kolei słabe przyczyniają się do hamowania rozwoju. Szansami oraz zagrożeniami określa się czynniki takie jak np. wzrost popytu lub konkurencja. Są one niezależne od przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza SWOT pozwala spojrzeć na działalność w zupełnie nowy sposób, co przyczynia się do efektywniejszej odpowiedzi na nowe wyzwania. Pozwala także na zrozumienie ewentualnych możliwości lub zagrożeń.

Czytaj także: Outsourcing marketingowy

Zmień język