Target

T Istnieje kilka znaczeń słowa target. Marketing to jedna z branż, w której termin jest bardzo często stosowany. W tej konkretnej dziedzinie powyższe pojęcie najczęściej odnosi się do grupy osób, do której skierowana jest dana kampania reklamowa.

Target – co to jest?

W kontekście marketingu można także szerzej rozumieć słowo target. Definicja może dotyczyć osiągnięcie celu, którym są np. oczekiwane przychody z przeprowadzonych działań reklamowych. Najczęściej jednak termin ten oznacza grupę docelową, która uważana jest za odbiorców konkretnych kampanii marketingowych. Określenie potrzeb oraz oczekiwań konsumentów z konkretnego targetu poprzez badania, jak ankiety marketingowe powinno stanowić podstawę każdej odpowiednio przygotowanej promocji produktów lub usług. Dzięki temu łatwiej będzie trafić w zapotrzebowania klientów, co korzystnie wpłynie na zyski sprzedażowe. Należy również dobrać właściwe środki przekazu, aby ułatwić komunikatowi dotarcie do odbiorców . Wiedząc, czym jest target, trzeba także mieć świadomość, jak go określić. Warto sugerować się takimi kryteriami jak: demografia, geografia, kryteria psychograficzne, społeczno-ekonomiczne, a także behawioryzm. Informacje związane z produktem, np. korzyści, jakie przynosi lub warunki zakupu również są pomocne w określeniu grupy docelowej.

Zmień język