Aktualności

Stealth marketing (marketing szemrany/niewidzialny)

S Jedną z coraz popularniejszych metod reklamy są działania marketingowe, które wykonuje się potajemnie. Polegają one na anonimowym przekazaniu rekomendacji poszczególnych produktów bądź usług. Za główny cel uznaje się zwiększenie zaufania wśród konsumentów i zachęcenie ich do interakcji z daną firmą.

Co to jest marketing niewidzialny?

Co to jest stealth marketing? Termin odnosi się do marketingu „niewidzialnego”, który jest zabiegiem często wykorzystywanym głównie w Internecie. Polega on na bezpośrednim przekazaniu konsumentom rekomendacji dotyczących usług danej firmy. Proces prowadzony jest w taki sposób, aby odbiorcy nie byli świadomi reklamowego wydźwięku komunikatu. W tym celu najczęściej zamieszcza się wpisy np. na forach, aby wywołać dyskusję na temat konkretnych produktów. Treści publikowane są w sposób, który sprawia wrażenie, że ich twórcą jest „zwykły użytkownik” strony, aby internauci mogli czuć, że mogą zaufać poleceniom i wykazać wobec nich zainteresowanie.

Oferta: Lead generation

Co to jest marketing szemrany?

Wyróżnia się również zjawisko takie jak marketing szemrany. Definicja terminu odnosi się do działań, w których osoby podszywają się pod użytkowników różnych portali internetowych i zamieszczają na nich wpisy dotyczące różnych usług. Jednak w przeciwieństwie do marketingu niewidzialnego w tym przypadku publikowane opinie mają nie tyle stymulować dyskusję, co być ich częścią. Ich celem może być zniechęcenie konsumentów do skorzystania z oferty wspomnianych marek. Działania te są jednak często uznawane za nieetyczne.

Zmień język