Aktualności

Jak zapewnić anonimowość respondentów w ankietach telefonicznych?

28 lipca 2023 w Podpowiedzi

Ankiety przeprowadza się w różnych celach, np. statystycznych czy przy okazji różnego typu badań. O ile niektórzy respondenci chętnie biorą w nich udział, o tyle inni mogą nie być skłonni do podawania osobom postronnym informacji o sobie, szczególnie jeśli są to dane wrażliwe, które powinny pozostać  poufne. Nie każdy chce się dzielić szczegółami na temat swojego stanu zdrowia, zarobków, doświadczeń oraz wielu innych kwestii. Czy w takiej sytuacji przeprowadzenie ankiety jest w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak, muszą tylko zostać zachowane standardy, które zapewnią anonimowość respondentów i dadzą im poczucie bezpieczeństwa. Liczy się też dobór i umiejętność zadawania pytań, a także kompetencje ankietera. Powinien on dzięki odpowiedniemu podejściu wzbudzić zaufanie w ankietowanym, które pozwoli mu zyskać cenną wiedzę potrzebną do dalszych analiz rynku czy szeroko pojętych badań statystycznych.

Plusy ankiet telefonicznych

Bez wątpienia ta forma przeprowadzania ankiet cieszy się dużą popularnością. Ma na to wpływ szereg korzyści, które zapewnia pozyskiwanie różnych informacji przez telefon. Przede wszystkim pozwala na szybkie zdobycie potrzebnej do dalszych badań wiedzy. W sprawnie działających firmach typu call center, podłączonych do systemu może być wiele stanowisk komputerowych, umożliwiających przeprowadzanie ankiety telefonicznej. Dzięki temu kilku lub kilkunastu ankieterów ma możliwość jednocześnie pozyskiwać niezbędne informacje od różnych respondentów.

Co więcej, ci ostatni, nie widząc twarzy osoby, z którą rozmawiają, są skłonni bardziej się otworzyć i udzielić szczerszych oraz rzetelnych odpowiedzi. Brak kontaktu wzrokowego jest więc w tym przypadku korzystnym czynnikiem. Dzięki temu anonimowe ankiety telefoniczne często okazują się skuteczniejsze w osiąganiu satysfakcjonujących wyników niż te tradycyjne. Poza tym respondent nierzadko chętniej udzieli odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym, bez konieczności wchodzenia na wskazane strony internetowe czy klikania w konkretne linki.

Minusy ankiet telefonicznych

Jak chyba każde działanie marketingowe, również telefoniczne ankietowanie próby badawczej ma swoje wady. Bez wątpienia należy do nich kwestia zapewnienia respondentom anonimowości. Trudno może być przekonać osobę, od której pozyskuje się potrzebne do celów badawczych informacje, że jej dane są w pełni chronione i tym samym bezpieczne. Często już choćby sam fakt, że kontaktujący się ankieter zna numer telefonu respondenta, budzi jego obiekcje. W takich sytuacjach niektórzy nie chcą odpowiadać na zadawane pytania, powołują się na ustawę RODO lub się rozłączają. Zdarza się to zwłaszcza wtedy, gdy wywiad dotyczy kwestii wrażliwych. Często pojawia się więc problem, „jak zapewnić anonimowość respondentów ankiet telefonicznych?”.

Innym z czynników, który sprawia, że respondenci nie chcą rozmawiać z ankieterem, bywa nieodpowiedni moment wykonania połączenia. Sytuacja, w której osoba po drugiej stroni słuchawki jest zajęta codziennymi czynnościami, bądź swoimi zobowiązaniami, które w pełni absorbują jej uwagę nie są najlepszym momentem na przeprowadzanie ankiety. Niestety, jest to czynnik losowy, którego nie da się wyeliminować, jako że nie sposób przewidzieć czym będzie zajmować się rozmówca w momencie wykonania połączenia.

Jakich pytań unikać?

Istnieje kilka sposób na zapewnienie anonimowości respondentów i przekonanie ich do udzielenia przez telefon kilku potrzebnych do badań informacji. Przede wszystkim ważny jest dobór pytań. Nie mogą one wzbudzić niepokoju w osobie ankietowanej ani wywołać poczucia. że możliwa będzie jej identyfikacja na podstawie udzielonych odpowiedzi. W tym celu warto zastanowić się, co zwykle sprawia, że respondent traci zaufanie. Oprócz ujawniania swojej tożsamości są to najczęściej pytania o datę urodzenia, adres, zarobki czy dane dotyczące pozostałych członków rodziny. Przy wąskiej grupie badanych wrażliwymi informacjami mogą być też: miejsce zamieszkania, województwo czy wiek. Warto również zaznaczyć, że respondent podczas anonimowej ankiety telefonicznej nie ma pojęcia, jak szeroka jest próba badawcza, istnieje więc ryzyko, że uzna pewne, pozornie bezpieczne pytania, za zbyt ingerujące w jego prywatność.

Czytaj także:

Jaka powinna być postawa ankietera?

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, czy to podczas zawierania znajomości, odbywania rozmowy kwalifikacyjnej, czy pozyskiwania przez telefon informacji do celów badawczych. Na początku ankieter zawsze powinien się przedstawić, by respondent wiedział, kto jest po drugiej stronie. Następnie warto, by określił szerzej tematykę oraz cel przeprowadzanej ankiety telefonicznej, a także poinformował o jej anonimowości. Nie opłaca się być nachalnym. Jeżeli respondent mówi, że w danym momencie nie ma czasu udzielić odpowiedzi, lepiej nie nalegać. To może go tylko zniechęcić i gdy zadzwoni się do niego ponownie w celu przeprowadzenia wywiadu, istnieje ryzyko, że po prostu nie odbierze telefonu.

Jeśli chodzi natomiast o kolejność zadawania pytań, warto przechodzić stopniowo od ogólnych do tych bardziej szczegółowych. Na każdym etapie anonimowej ankiety telefonicznej należy pamiętać, by być miłym i zachowywać się kulturalnie w stosunku do respondenta.

Profesjonalne wsparcie

Nie każda firma ma doświadczenie w przeprowadzaniu badań rynku i przygotowywaniu statystyk na podstawie wywiadów z wybraną grupą odbiorczą. Aby mimo tego zapewnić anonimowość respondentów i uzyskać zadowalające wyniki swoich działań, warto skorzystać z fachowej pomocy ekspertów, jeśli takowych nie posiada się w swoim zespole. Jak jasno wynik z powyższego tekstu grupa wyspecjalizowanych ankieterów, którzy wiedzą jak poprowadzić rozmowę z potencjalnym respondentem jest nie do przecenienia, jeśli chce się uzyskać zadowalające wyniki swoich badań. . Profesjonalne wsparcie w przeprowadzaniu anonimowych ankiet telefonicznych sprawi, że cały proces przebiegnie szybciej, sprawniej i da oczekiwane rezultaty. Zanim więc nabierze się własnego doświadczenia, opłaca się skorzystać z tego, które posiadają działający w tej branży od lat specjaliści. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Zmień język