Aktualności

Walidacja baz danych – co to jest i jak ją przeprowadzać?

19 grudnia 2022 w Podpowiedzi, Słownik marketingowy

Bazy danych uznaje się za skuteczne narzędzie optymalizacji wyników sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że ewentualny sukces kampanii sprzedażowej zależy w dużej mierze od ich jakości. Nieaktualna baza czy taka, która zawiera błędne dane, okaże się nieprzydatna. Aby wyeliminować z bazy dane zbędne z perspektywy przedsiębiorcy, można przeprowadzić jej kontrolę, czyli tzw. walidację.

W artykule wskazujemy, czym jest walidacja danych z bazy, a także odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób należy ją przeprowadzić. Warto czytać dalej.

Walidacja – co to znaczy dla przedsiębiorcy?

Na wstępie warto zaznaczyć, że niezależnie od tego, w jaki sposób pozyskano do niej dane, każda baza dezaktualizuje się. Uwzględnione w niej osoby zmieniają adresy zamieszkania, numery telefonów, czy e-maile. Czasem też w trakcie pozyskiwania danych popełniane są błędy. Zarówno nieprawidłowości, jak i dezaktualizacja danych to zjawiska niepożądane z perspektywy podmiotu gospodarczego. Ograniczają bowiem szansę na powodzenie działań marketingowych. Walidacja bazy to proces polegający na sprawdzeniu danych, które w niej zawarto – ma tym zjawiskom przeciwdziałać. Dzięki walidacji możliwe jest usunięcie z bazy tych danych, które utraciły ważność, zawierają błędy czy też są konsekwencją działań oszustów.

Marketingowe bazy danych – aktualne wpisy

Dzięki walidacji marketingowej bazy danych przedsiębiorca zyskuje wiedzę na temat jej rzeczywistych rozmiarów. Znając aktualny potencjał bazy, łatwiej będzie mu opracować skuteczną strategię marketingową. W razie potrzeby może również przeprowadzić działania mające na celu uzupełnienie zasobów, takie jak zakup nowych rekordów czy ich samodzielnie pozyskanie za pomocą formularzy kontaktowych. Jak nietrudno się również domyśleć, aktualna, niezawierająca błędów, baza danych – czyli baza po walidacji – zwiększa efektywność kampanii, co przekłada się bezpośrednio na polepszenie wyników sprzedaży. Ostatecznie zatem walidacja przyczynia się do wzrostu zysków przedsiębiorcy.

Jak przeprowadzać walidację?

Wyróżnić można dwa główne sposoby walidacji danych. Pierwszy polega na sprawdzaniu otrzymywanych danych w czasie rzeczywistym – chodzi zwykle o wykorzystanie narzędzi informatycznych, które blokują próby podania niepoprawnych danych przez potencjalnych klientów. Oprócz tego walidacja danych polegać może na kontroli wpisów już występujących w bazie. Walidacja drugiego rodzaju jest zwykle szersza i obejmuje więcej parametrów. Jak często walidacja bazy danych powinna następować? Zwykle przeprowadza się ją w cyklach miesięcznych – dane zgromadzone w danym miesiącu podlegają sprawdzeniu na początku następnego. Należy przy tym pamiętać, że poszczególne metody walidacji różnią się w zależności od typu danych gromadzonych w bazie.

Powiązane tematy:

Walidacja danych – jakie wpisy są odrzucane?

W kontekście poprawnej walidacji ważne jest ustalenie kryteriów odrzucenia leadów. Innymi słowy, przedsiębiorca powinien wiedzieć, które wpisy będą dla niego nieprzydatne. Wpis może zostać odrzucony, gdy np.:

  • osoba nie odbiera telefonu mimo kilku prób kontaktu z wykorzystaniem zgromadzonych danych,
  • osoba nie klika w link służący do potwierdzenia podanego adresu mailowego,
  • osoba nie spełnia dodatkowych kryteriów, np. w przypadku kampanii dla banku nie widnieje w Biurze Informacji Kredytowej.

Walidacja danych – podsumowanie

Walidacja bazy danych obejmuje działania podejmowane w celu sprawdzenia wprowadzanych do zbioru wpisów. Dzięki niej z bazy zostają usunięte błędy i dane, które przestały być aktualne. Regularnie przeprowadzana walidacja zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia kampanii marketingowej i przyczynia się do polepszenia wyników sprzedażowych. Oprócz okresowej kontroli przedsiębiorca może wykorzystać rozwiązanie, polegające na bieżącej weryfikacji danych podawanych przez potencjalnych klientów.

Mamy nadzieję, że wpis dostarczył przydatnych informacji w zakresie walidacji baz danych.

Zmień język