Churn

Churn, czy też czurn rate, to inaczej wskaźnik rezygnacji. W strategii marketingowej istotna jest przede wszystkim skuteczności działań klientów, dlatego proponowane są rozwiązania badawcze, które mają usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także poprawić jego wyniki sprzedażowe. Jedną z metod prowadzących do realizacji tego celu jest customer churn rate.

Wspieranie sprzedaży

Czym jest wskaźnik rezygnacji i do czego służy jego mierzenie?

Churn rate – co to oznacza? Wskaźnik rezygnacji, który kryje się za tym pojęciem, jest miarą, pozwalającą na pozyskanie informacji o ilości rezygnujących z udziału w pewnej zbiorowości ludzi, na przykład subskrybentów newslettera. W efekcie firma – właściciel subskrypcji – de facto traci potencjalnych klientów. Ważne w tym przypadku jest precyzyjne oszacowanie liczby ludzi opuszczających subskrypcję w stosunku do ilości nowych subskrybentów, w ściśle określonym czasie.

Bazy danych B2C

Customer churn rate to narzędzie badawcze, które zaleca się wdrożyć w celu obiektywnej oceny funkcjonujących w przedsiębiorstwie rozwiązań. Kompleksowe organizacja tej metody polega na wprowadzeniu narzędzi, umożliwiających mierzenie liczby osób opuszczających dane środowisko w określonym czasie, żeby następnie porównać dane z liczbą nowych klientów. Profesjonalna i obiektywna ocena wskaźnika rezygnacji jest jednym z ważniejszych czynników, określających trafność konkretnego rozwiązania, produktu lub usługi.

Zmień język