CATI

C Computer Assisted Telephone Interviewing to rodzaj badania marketingowego. Badania ilościowe służą do zbierania informacji o konsumentach oraz ich postawach wobec konkretnego produktu lub usługi. Tym celom służy między innymi CATI – metoda badawcza służąca weryfikowaniu postawy klienta na bazie zadawania mu odpowiednich pytań, koordynowanych przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Jest to jedna z najbardziej obiektywnych i przejrzystych metod badawczych.

Czym jest metoda CATI? Obszar zastosowania

CATI – co to jest i jakie ma zastosowanie? Jest to metoda przeprowadzania wywiadu telefonicznego, wspomagana przez oprogramowanie. Do zastosowania mechanizmu współdziałania badacza, przeprowadzającego wywiad metodą CATI podczas rozmowy telefonicznej i narzędzia bazującego na sztucznej inteligencji (AI), potrzebny jest odpowiedni program oraz metodologia. Te elementy przyczyniają się do poprawy funkcjonowania firmy, usprawniając organizację całego procesu badawczego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym w znacznym stopniu oszczędza się czas na wdrożenie odpowiednich metod badawczych, umożliwiając wykorzystanie pełnego potencjału i wprowadzenie sprawdzonych mechanizmów dla uzyskania najlepszych rezultatów. Efektywne badania metodą CATI zapewniają możliwość podjęcia odpowiednich decyzji programowych i strategicznych w przedsiębiorstwie.

Przeprowadzenie analiz metodą badawczą CATI, bazującej na współpracy merytorycznie przygotowanego badacza oraz programu komputerowego, pomaga w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów oraz podjęciu ważnych decyzji. Sporządzona w trakcie wywiadów telefonicznych dokumentacja stanowi podstawę do wprowadzenia trafnych strategicznych zmian w przedsiębiorstwie.

Zmień język