Aktualności

Bazy danych

Bazy danych osobowych klientów są często podstawą działalności przedsiębiorcy. Dzięki nim możliwe jest dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im przygotowanej przez podmiot gospodarczy oferty towarów i usług. Co ważne, marketingowe bazy danych mogą być dostosowywane do rodzaju działalności gospodarczej przedsiębiorcy – na ich podstawie ustala się docelową grupę konsumentów. Bazy danych klientów stanowią przedmiot obrotu gospodarczego. Podmiot zainteresowany pozyskaniem danych nie musi zatem tworzyć bazy samodzielnie, lecz może zakupić ją bądź skorzystać z licencji na jej użytkowanie.

Sprzedaż danych osobowych a obowiązki prawny

Dysponowanie danymi osobowymi klientów i ich sprzedaż wiąże się z szeregiem obowiązków przewidzianych w prawie. Przedsiębiorca powinien uzyskać zgody klientów na ich przetwarzanie, a także osobną zgodę na przesyłanie ofert handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. przy użyciu poczty e-mail), bądź telefonicznej. Z kolei ze sprzedażą związany jest tzw. wtórny obowiązek informacyjny. Przedsiębiorca, który zakupił bazę, powinien powiadomić o tym zdarzeniu prawnym klientów, których dane pozyskał.

Zmień język