Bazy danych

Usługa udostępniania baz danych, w ramach realizowanych kampanii markeitngowych, polega na wyszukaniu potencjalnych klientów wśród różnorodnych baz biznesowych lub dostępnych na rynku baz osób indywidualnych, a następnie licencyjnym użyczeniu wybranych danych zamawiającemu.

Dane mogą być udostępniane do jedno- lub wielokrotnego wykorzystania, w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub uzupełniania i aktualizacji posiadanych zbiorów.

Zakres usługi

Zakres udostępnianych danych i możliwe kryteria selekcji

  • Bazy danych firm i instytucji (B2B) np.: nazwa firmy, adres, telefon branża, przychody, zatrudnienie, faks, e-mail, adres www, kod EKD, NIP, REGON, nazwisko osoby decyzyjnej w firmie, godziny otwarcia, rok powstania.
  • Bazy osób indywidualnych (B2C) np.: imię i nazwisko, adres, telefon, wiek, wykształcenie, dochody, liczba dzieci, zwyczaje zakupowe, posiadanie samochodu.

Gwarancje jakości

  • Zapewniamy gwarancję poprawności i legalności udostępnianych danych.
  • W przypadku niezgodności lub nieaktualności przekazanych danych nieodpłatnie przekazujemy nowe rekordy lub zwracamy wartość wadliwych danych.

Korzyści dla klientów

  • atrakcyjne stawki cenowe i rozliczanie za każdy udostępniony rekord
  • wysoka skuteczność kampanii sprzedażowych dzięki gwarancji aktualności udostępnianych danych
  • możliwość precyzyjnego sprofilowania grupy docelowej przy użyciu licznych kryteriów wyszukiwania i selekcji danych
  • oszczędność czasu – wiele baz w jednym miejscu
  • profesjonalne doradztwo ze strony naszych ekspertów przy wyborze bazy i planowaniu działań telesprzedażowych
  • dodatkowe rabaty przy realizacji działań marketingowych poprzez Contact Center
Zmień język