Ankiety telefoniczne

Firma Contact Center oferuje usługi ankieterskie przeprowadzane przez telefon, wspomagane systemem komputerowym CATI. Wywiad telefoniczny oparty o system Computer Assisted Telephone Interview, jest nowoczesną formą prowadzenia telefonicznego badania ankieterskiego. Dzięki kilkudziesięciu stanowiskom komputerowym, podłączonym do centralnego systemu, możliwa jest bieżąca analiza i kontrola danych wprowadzanych do sytemu podczas rozmowy z respondentem.

Ankieta telefoniczna, czyli duża wiarygodność

Ze względu na brak kontaktu „twarzą w twarz” z ankieterem, respondent częściej udziela informacji zgodnych z prawdą. Dotyczy to nawet kłopotliwych bądź wstydliwych pytań. Osoba, która nie widzi swojego rozmówcy, czuje się swobodniej i częściej odpowiada szczerze.

Kolejną zaletą ankiety telefonicznej jest jej szybkość. Klientom często zależy na prędkim uzyskaniu wyników badań, jak to bywa na przykład w przypadku sondaży przedwyborczych, określających poparcie dla konkretnych partii politycznych. Ankieta telefoniczna pozwala na szybkie i skuteczne zebranie danych od dużej grupy respondentów w stosunkowo krótkim czasie.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że niemal każdy ma obecnie dostęp do telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Prowadząc ankiety telefoniczne, nasi pracownicy są w stanie dotrzeć do konkretnego grona odbiorców, na jakim zależy Klientowi. Wyniki uzyskane na reprezentacyjnej grupie odbiorców pozwalają na zdobycie cennych informacji oraz określenie preferencji, np. zakupowych. Dzięki uzyskanym danym, Klient może podjąć skuteczniejsze działania oraz dostosować się do potrzeb rynku.

Technika CATI pozwala na kontrolę oraz standaryzację procesu ankietowania i pracy ankieterów, generuje niższe koszty niż wywiad bezpośredni i jest szybsza w realizacji.

Zmień język