Akcje dla ruchu przychodzącego oraz wychodzącego dla korporacji z sektora naftowego

Sytuacja

 • Zlecenie na zewnętrz całej obsługi klienta wewnętrznego, indywidualnego oraz biznesowego dla detalicznej sieci stacji paliw, którego celem był wzrost efektywności obsługi klienta.
 • Obsługa klienta polegająca na: obsłudze serwisów informacyjnych, akcjach sprzedażowych, obsłudze help-desk`u i reklamacji.

Zadania dla Contact Center

 • Obsługa podstawowych serwisów informacyjnych (infolinii) dotyczących produktów i usług oferowanych przez klienta, skierowanych do obsługi stacji paliw oraz klientów
 • Prowadzenie akcji wychodzących, polegających na wykonywaniu połączeń telefonicznych oraz dystrybucji wiadomości tekstowych sms w celach informacyjnych oraz w celach pozyskania klientów w ramach programu lojalnościowego oraz programu flotowego
 • Obsługa całodobowego help-desku dla pracowników detalicznej sieci stacji paliw
 • Realizacja obsługi ogólnych zgłoszeń reklamacyjnych oraz reklamacji dotyczących programu lojalnościowego wpływających na określone adresy mailowe zgodnie z procedurami wytyczonymi przez klienta
 • Automatyczne serwisy IVR, informujące np. uczestników programu lojalnościowego o liczbie brakujących punktów niezbędnych do uzyskania premii punktowej.

Przeprowadzone działania

Wdrożenie każdego projektu odbywa się w trzech etapach:

 

Etap I przygotowanie:

 • Dobór zespołu projektowego.
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia kampanii.
 • Opracowanie wraz z klientem materiałów szkoleniowych.

 

Etap II wdrożenie:

 • W tym etapie przeprowadzono szkolenia pracowników.

 

Etap III realizacja:

 • Obsługa kampanii – rejestracja rozmów.
 • Bieżąca kontrola jej realizacji.
 • Ewentualne zmiany.
 • Raportowanie – dziennie, tygodniowe, miesięczne oraz statystyki raportowe z dostępem on-line.

Osiągnięte efekty

Wzrost efektywności obsługi klienta a co za tym idzie obniżenie kosztów.

Zmień język